quad city challenger 2 range. Issue 2 . North Dakota, USA.html>bu